Địa chỉ: 15,17,19 Trần Phú, P. Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Loại xe: Air Blade 125/150 màu AB 150 Xanh X��m ��en �����c bi���t