Địa chỉ: 15,17,19 Trần Phú, P. Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Loại xe: SH 125i/160i màu SH160i ��en �����c Bi���t