Địa chỉ: 15,17,19 Trần Phú, P. Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Loại xe: Wave RSX FI 110 màu Tr���ng ��en V��nh ����c Phanh ����a