Địa chỉ: 15-17-19 Trần Phú, TP. Pleiku, Gia Lai MST: 5900372899