Địa chỉ: 15,17,19 Trần Phú, P. Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

Honda VIỆT NAM ỦNG HỘ 12 TỶ ĐỒNG CHO “QUỸ VẮC-XIN PHÒNG, CHỐNG COVID-19"

Chiều nay, ngày 25/6, tại trụ sở Bộ Tài chính, Honda Việt Nam đã đóng góp 12 tỷ đồng vào “Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19” để chung tay cùng cùng Chính phủ mang vắc-xin đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Với hoạt động thiết thực và ý nghĩa này, Honda Việt Nam khẳng định sự tin tưởng và cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước và người dân Việt Nam.

#Honda

#HondaVietNam

#UnghoquyvacxinphongchongCovid19

#Vietnamchienthang